Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

xannabelle
15:37
xannabelle
15:37
15:36
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaDimrost Dimrost
xannabelle
15:36
4049 18c1 420
Reposted fromkarahippie karahippie viacreure creure
xannabelle
15:36
3721 3999 420
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
xannabelle
15:35
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viatouchthesky touchthesky
xannabelle
15:35
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie viatouchthesky touchthesky
xannabelle
15:35

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
xannabelle
15:33
1760 69c1 420
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viasucznik sucznik
xannabelle
15:33
6582 b5ef 420
xannabelle
15:33
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaDimrost Dimrost

June 08 2019

xannabelle
20:09
Ty chyba dobrze wiesz, że ja teraz czekam i tęsknię.
— ja. dzisiaj. wysyłając telepatyczne sygnały.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaxvcth xvcth

June 02 2019

xannabelle
16:52
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viabretella bretella

May 29 2019

xannabelle
17:53
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
xannabelle
17:51
xannabelle
17:50
xannabelle
17:49
0952 abdd 420
Reposted fromhare hare viabeltane beltane
xannabelle
17:49
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viabeltane beltane
xannabelle
17:48
2283 372a 420
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
xannabelle
17:48
Przyjaźń poznaje się po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.
— Anna Kasiuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl