Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

xannabelle
05:42
9863 60f3 420
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
xannabelle
05:41
7634 4b7f 420
Reposted fromnihilummm nihilummm viawszystkodupa wszystkodupa
xannabelle
05:41
8920 0e67 420
w dupie.
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa

November 23 2019

xannabelle
21:24
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
xannabelle
21:23
Tęsknię za czymś, co choć na chwilę zajmie moją głowę. Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson

November 20 2019

21:26
5471 2013 420
Reposted fromdivi divi viarzzkropka rzzkropka
xannabelle
21:26
2180 e6af 420
xannabelle
21:25
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaMezame Mezame
xannabelle
21:16
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka

November 17 2019

xannabelle
21:36
Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
xannabelle
21:36
xannabelle
21:36
xannabelle
21:35

November 10 2019

xannabelle
22:12
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabanshe banshe
xannabelle
22:11
2351 f114 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00

November 02 2019

xannabelle
20:36
8362 1b23 420
Reposted fromthetemple thetemple viajeszczenie jeszczenie
xannabelle
20:36
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajeszczenie jeszczenie
xannabelle
20:36
4608 20ea 420
Reposted fromzciach zciach viajeszczenie jeszczenie
20:35
Reposted frommessedup messedup viajeszczenie jeszczenie
xannabelle
20:35
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl