Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

xannabelle
22:26
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
xannabelle
22:26
4545 f14e 420
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakatastrofo katastrofo
xannabelle
22:26
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapraesens praesens

October 17 2018

xannabelle
22:34
4700 ec66 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
xannabelle
22:33
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarock barock
22:33
7293 b4d2 420
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaapatyczna apatyczna
xannabelle
22:32
2662 28e7 420
Reposted fromoll oll viaapatyczna apatyczna
xannabelle
22:32
1010 6419 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaapatyczna apatyczna
xannabelle
22:32
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
xannabelle
22:32
3547 e142 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
xannabelle
22:31
2906 87e8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
17:00
6324 3c45 420
17:00
8803 fd51 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyrlane satyrlane
xannabelle
16:59
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaaneth aneth
xannabelle
16:59

October 13 2018

xannabelle
21:32

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
xannabelle
21:31
6010 3eba 420
xannabelle
21:29
4052 8178 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
xannabelle
21:28
1037 f379 420
Reposted fromwagabunda wagabunda viaOnly2you Only2you
xannabelle
21:28
5224 1718 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl