Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

20:30
4989 9c9e 420

celticpyro:

sixpenceee:

This fake brain actually has the same consistency as the real deal. So now you know how concussions happen! 

All my datafiles…contained in jelly…

Reposted fromGeekyMushroom GeekyMushroom viaathlin athlin
20:30
6605 c522 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialavie lavie

April 29 2017

20:40

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viaganzrockbar ganzrockbar
xannabelle
20:38
3613 75f0 420
Reposted fromsarazation sarazation vialittle-things little-things
xannabelle
20:38
6558 f56d 420
Reposted fromGIFer GIFer vialubi lubi
xannabelle
20:38
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle vialittle-things little-things
xannabelle
20:36

April 28 2017

xannabelle
10:31
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaaanetaxx aanetaxx
xannabelle
10:30
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
10:30
xannabelle
09:18
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viaadurowe adurowe
xannabelle
09:17
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viaulepszaj ulepszaj
xannabelle
09:17
Zawsze jest inna opcja.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
xannabelle
09:17
1150 343b 420
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszatanista szatanista
xannabelle
09:16
0766 9bfd 420
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaszatanista szatanista
xannabelle
09:15
xannabelle
09:14
2424 c28a 420
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaszatanista szatanista
xannabelle
09:10
"Tommy Caldwell i Kevin Jorgeson po 19 dniach wczepiania się palcami rąk i stóp w El Capitan, górę-legendę w Parku Narodowym Yosemite, dotarli na szczyt drogą zwaną Dawn Wall, najtrudniejszą na świecie dla skalnych wspinaczy."
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianoelya noelya

April 27 2017

xannabelle
07:18
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaweruskowa weruskowa
xannabelle
07:17
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl