Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

xannabelle
09:03
9418 7aad 420
Reposted fromOFFka OFFka viadontbemad dontbemad

March 14 2018

xannabelle
07:47
xannabelle
07:46

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viatobecontinued tobecontinued

March 10 2018

xannabelle
05:49
8586 e99b 420
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viacarmenluna carmenluna
xannabelle
05:49
9513 eaa1 420
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viacarmenluna carmenluna
xannabelle
05:49
5856 2b9d 420
Reposted frommsofall msofall viacarmenluna carmenluna

March 03 2018

xannabelle
09:08
1473 73ca 420
M i M
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn
xannabelle
09:07
Nadziei na prawdziwą miłość nie warto tracić z byle kim.
— J.Ros
Reposted fromnivea nivea viadancingwithaghost dancingwithaghost
xannabelle
09:07
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
xannabelle
09:07
2214 5615 420

February 24 2018

xannabelle
09:53
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

February 19 2018

xannabelle
09:03

February 16 2018

xannabelle
09:19
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely via10pln 10pln
xannabelle
09:19
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viablubra blubra
xannabelle
09:19
9236 3586 420
Reposted frompastelowe pastelowe viablubra blubra
xannabelle
07:23

February 15 2018

xannabelle
07:35
5803 ec12 420
Świetlicki.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viazmora zmora

February 14 2018

xannabelle
20:53
3637 1f19 420
Reposted fromprecelka precelka viaanorexianervosa anorexianervosa
xannabelle
20:48
6666 cc83 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
20:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl