Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

xannabelle
19:27
6692 723e 420
Reposted fromikhakima ikhakima viajethra jethra
xannabelle
19:26
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viajethra jethra
xannabelle
19:26
7108 a8c0 420
zurnalistapl
Reposted fromyannim yannim vianiskowo niskowo
xannabelle
05:32
Są dwa rodzaje mężczyzn: ci, którzy mówią, że chcą Ciebie, i nie robią nic...i ci, którzy, nie mówiąc nic, przychodzą i łapią za serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazielono zielono
xannabelle
05:30
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaczarnakawa czarnakawa
xannabelle
05:30
9272 9f57 420
Reposted fromRowena Rowena viaczarnakawa czarnakawa
xannabelle
05:29
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaciarka ciarka

September 28 2019

xannabelle
20:29
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasusano susano
xannabelle
20:29
5213 24b0 420
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl

August 25 2019

xannabelle
00:24
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaparislife parislife
xannabelle
00:24
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaparislife parislife
xannabelle
00:24
6449 fab0 420
Reposted fromnyaako nyaako viaerrortryagain errortryagain
xannabelle
00:24
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKacSousse KacSousse
xannabelle
00:24
Nigdy nie popełnia sie dwa razy tego samego błędu. Następny raz kiedy to zrobisz to już nie błąd, ale wybór.
Reposted fromcytokinina cytokinina viaidosk8 idosk8
xannabelle
00:02
W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaKacSousse KacSousse
xannabelle
00:01
7361 361c 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaerrortryagain errortryagain
xannabelle
00:01
1669 5db4 420
Reposted fromnutt nutt viaciarka ciarka
xannabelle
00:01
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaciarka ciarka
xannabelle
00:01
3602 d20d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
xannabelle
00:01
4453 ee13 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl