Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

22:25
2295 0bc3 420
Reposted fromtwice twice viaindisputabel indisputabel
xannabelle
22:24
xannabelle
22:23
0003 37e5 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
xannabelle
22:23
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
xannabelle
22:23
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
xannabelle
22:23
wzrok Uwielbiałem, gdy patrzyła mi w oczy. Wzrok mówił wiele. Nie musiałem słyszeć kocham Cię, żeby to wiedzieć.
— znalezione
22:23
xannabelle
14:51
0003 37e5 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaturquoise turquoise
14:51
2780 a8ad 420

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viazembata zembata

March 29 2019

xannabelle
22:48
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaframbuesa frambuesa
xannabelle
22:47
5364 e109 420
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci
xannabelle
22:47
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
xannabelle
22:46
8529 29f2 420
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaxvcth xvcth
xannabelle
22:46
8256 b965 420
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
22:46
2874 0375 420
xannabelle
22:45
8948 0158 420
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
xannabelle
22:45
8945 b016 420
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
xannabelle
22:45
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska vianergo nergo
xannabelle
22:44
xannabelle
22:44
7325 7aa3 420
Reposted fromdontbemad dontbemad viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl