Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

xannabelle
11:27
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viapaulinac26 paulinac26
xannabelle
11:27
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaesperer esperer
xannabelle
11:27
xannabelle
11:27
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viakotfica kotfica
xannabelle
11:19
4051 7302 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamelanchujnia melanchujnia
11:18
9061 89aa 420

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamelanchujnia melanchujnia
xannabelle
11:17
xannabelle
11:17
9355 dd67 420
Reposted fromkrzysk krzysk viamelanchujnia melanchujnia
xannabelle
11:17
5452 75c0 420
Reposted fromkrzysk krzysk viathereisnolove thereisnolove
xannabelle
11:17
8687 b982 420
Reposted fromrol rol viathereisnolove thereisnolove

April 22 2017

12:21
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecaj.
(via dziurywniebie)
Reposted fromsoplica soplica viaeternia eternia
xannabelle
12:21
7812 f21a 420
Reposted fromznikajac znikajac viaeternia eternia
12:10
7143 444f 420

vethox:

I DON’T BELIEVE IN
GLOBAL WARMING

- bansky, uk

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMissDeWorde MissDeWorde
xannabelle
12:10
2887 886f 420
Reposted fromdusix dusix viacudownezycie cudownezycie
12:10
5935 154b 420

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacudownezycie cudownezycie
xannabelle
12:10
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou viakoszmarek koszmarek
xannabelle
12:04
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viacudownezycie cudownezycie
xannabelle
12:04
12:04
xannabelle
12:04
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl