Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

xannabelle
20:17
xannabelle
20:16
6433 3c6b 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialavie lavie
xannabelle
20:16
9639 ea06 420
Reposted fromnoone97 noone97 viamesoute mesoute
xannabelle
16:20
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
xannabelle
16:20
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viavotrechloe votrechloe
xannabelle
16:20
4432 643b 420
Reposted fromkyte kyte vianiewdzieczna niewdzieczna
xannabelle
16:19
4282 1902 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahelenburns helenburns
xannabelle
16:19
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
16:19
4104 ccc0 420
Reposted frombrumous brumous viathelifeofdina thelifeofdina
xannabelle
16:19
3630 4913 420
Reposted fromkrzysk krzysk viathelifeofdina thelifeofdina
xannabelle
16:19
4202 93b1 420
Reposted fromzciach zciach viathelifeofdina thelifeofdina
xannabelle
16:19
4363 ea4d 420
Reposted fromMuppet Muppet viathelifeofdina thelifeofdina
16:18
9803 b0ba 420
Reposted fromsunlight sunlight viathelifeofdina thelifeofdina
xannabelle
16:18
4114 d395 420
Reposted fromsavatage savatage viathelifeofdina thelifeofdina
xannabelle
16:18
3359 e199 420
Reposted frompeper peper viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
xannabelle
16:18
Mężczyzna bardziej interesuje się kobietą, która interesuje się nim, niż kobietą, która ma piękne nogi.
— Marlena Dietrich
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
16:18
6282 a50d 420
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
xannabelle
16:18
xannabelle
16:18
I lubię słuchać bicia twojego serca... To dla mnie najważniejszy dźwięk na świecie.
— K
xannabelle
16:18
7136 c7bd 420
nie ma lepszej formy, aby podziękować za obecność, niż przytulenie kogoś.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl